ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม แสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวด โครงการ ชุมชนสีขาว อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสยาม รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการประกวดโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564