ติดต่อ สำนักกิจการนักศึกษา มหาาวิทยาลัยสยาม 

star icons07 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
                                    อาคาร 17 ชั้น 3 โทรศัพท์   0-2457-0068   ต่อ 5236, 5168
                                       อีเมล์ sa2@siam.edu
star icons07 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม

   อาคาร 20  โทรศัพท์   0-2457-0068   ต่อ 5320

                                    โทรสาร        0-2457-3982

เวลาทำการ อังคาร – เสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 
**********************************