แผนกความรับผิดขอบต่อสังคม

งานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระ มูลนิธิอุทกพัฒน์

บุคลากร แผนกความรับผิดชอบต่อสังคม

1. อาจารย์ธิติ ศิริสงค์ (หัวหน้าแผนก)