ขอเชิญร่วม การแข่งขัน แรลลี่การกุศล  ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญร่วม การแข่งขัน แรลลี่การกุศล ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญร่วม การแข่งขัน แรลลี่การกุศล ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญร่วม การแข่งขัน แรลลี่การกุศล ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560  

“บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต”

การประชุมวิชาการ “บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต”  Nursing role in Health promotion to prevent NCDs       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดประชุมวิชาการประจำปีในหัวข้อ “บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรค NCDs และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรค NCDs ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีกำหนดการดังนี้     วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.