“บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต”

“บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต”

“บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต”

การประชุมวิชาการ “บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต”  Nursing role in Health promotion to prevent NCDs       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดประชุมวิชาการประจำปีในหัวข้อ “บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรค NCDs และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรค NCDs ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีกำหนดการดังนี้     วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๑  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ************************************************ ว.ด.ป. คู่ที่่ สาย เวลา ระหว่าง สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน ศ. 5 ก.ย. 57 1 A 14.00 น. ม.สยาม – ม.เกษตรศาสตร์  ม.สยาม    2  B 15.30 น. จุฬาฯ – ม.ศิลปากร     ส. 6 ก.ย. 57  3  B  16.00 น. มจธ.  – นายร้อย จปร.  มจธ.     4 A 17.30 น. ม.มหิดล  – 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2561  รางวัลการประกวด!!! การประกวด “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560” ม.สยาม ได้รับรางวัลชมเชย ปั้นฝันเดอะบัณฑิต : โครงการ The River of Kings สายน้ำเดียวกัน สายน้ำของพ่อ ข่าวประกาศ!!  “เปิดโลกิจกรรม 2018” ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561  ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1  ผลงานการออกแบบไวนิล : นายธนวิทย์ เทียนขาว / แฮปปี้ คณะนิเทศศาสตร์ และ นางสาวจิตตวรรณ รุ่งเรือง / เดียร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และยังเป็นสโมสรนักศึกษา61 เรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 “การแต่งกายถูกระเบียบ เชิดชูเกียรติสถาบัน”  สำนักกิจการนักศึกษา ขอความร่วมมือผู้ใช้งานเว็ปไซต์ร่วมทำแบบประเมินการใช้ได้ที่  ทำแบบประเมินออนไลน์