กิจกรรมชมรมนักศึกษา

  star icons07 ชมรมด้านวิชาการ  มีทั้งสิ้น ๑๓ ชมรม     star icons07 ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม  มีทั้งสิ้น ๑๑ ชมรม  
star icons21 ชมรมบัญชี   star icons21 ชมรมพุทธศาสตร์ 
star icons21 ชมรมการเงินและการธนาคาร   star icons21 ชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป์ 
star icons21 ชมรมการตลาด       star icons21 ชมรมศิลปการถ่ายภาพ    
star icons21 ชมรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   star icons21 ชมรมดนตรีสากล    
star icons21 ชมรมการจัดการทั่วไป      star icons21 ชมรมขับร้องประสานเสียง
star icons21 ชมรมเกียร์ star icons21 ชมรมทักษิณสัมพันธ์ 
star icons21 ชมรมคอมพิวเตอร์ star icons21 ชมรมศิลปการแสดง 
star icons21 ชมรมคอมพิวเตอร์ star icons21 ชมรมดนนิยมไทย                                                              
star icons21 ชมรมนิติศาสตร์ star icons21 ชมรมโฟล์คซอง
star icons21 ชมรมการรจัดการอุตสาหกรรม star icons21 ชมรมมุสลิม 
star icons21 ชมรม Internaional Travel star icons21 ชมรมคริสเตียน 
star icons21 ชมรมเทคโนโลยีการอาหาร   star icons07 ชมรมด้านกีฬา  มีทั้งสิ้น ๑๐ ชมรม  
star icons21 ชมรม E.B.C. star icons21 ชมรมเทควันโด 
star icons21 ชมรมบริษัทจำลอง star icons21 ชมรมมวยสยาม

  star icons07 ชมรมด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์  มีทั้งสิ้น ๕ ชมรม  

star icons21 ชมรมยูโด 
star icons21 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท  star icons21 ชมรมแบดมินตัน 
star icons21 ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน star icons21 ชมรมเทเบิลเทนนิส
star icons21 ชมรมภาวะผู้นำ star icons21 ชมรมเปตอง
star icons21 ชมรมสองมือเพื่อสังคม star icons21 ชมรมตระกร้อ
star icons21 ชมรมปิดทองหลังพระ star icons21 ชมรมบาสเกตบอล
  star icons21 ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
  star icons21 ชมรมวอลย์เลย์บอล
  dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01dot01

                      

17,977 Comments