สำนักกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยสยาม

 

22554723 163651490889614 8966171152196692301 n

"THE RAIN"

เป้าหมาย การนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำและคลองต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเป็นดับ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม  และระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต 

ทางกลุ่มเยาวชนได้ทำโครงการพัฒนาทักษะและเรียนรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนได้นำระบบเทคนิคหรือวิธีการทางธรรมชาติมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านทรัพยากรน้ำของชุมชนที่เยาวชนเหล่านั้นเป็นเจ้าของ รวมถึงเชื่อมโยงไปสู่เยาวชนกลุ่มอื่นๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายการรับผิดชอบต่อสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านกระบวนการคิด การตัดสินใจและลงมือทำร่วมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน ในการนี้ทางกลุ่มเยาวชนยังได้สร้างทักษะในการประสานการพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้น้ำร่วมกันในพื้นที่เป้าหมายรอบมหาวิทยาลัยและชุมชนริมคลอง

22730287 163653677556062 2911918937389768265 n

22730334 163653710889392 2618112714307604565 n

22687844 163653754222721 9094659842246788900 n

22688499 163653770889386 7828061126515401599 n

22549782 163653950889368 5482217196550252195 n

22539733 163654004222696 897236261267777791 n

22688393 163654057556024 5932665456011174286 n

22549715 163654147556015 3940158539706027300 n

 

 

 

22539953 1656522161078972 1587654468028670776 n

โครงการการอบรมพัฒนาขีดความสามารถแกนนำจิตอาสาเฉพาะกิจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการข่วยชีวิตขี้นพื้นฐาน

ประเภทงานแพทย์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ม.สยาม


กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และร่วมถวายความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 FullSizeRender 4
 
FullSizeRender 3
 
IMG 5270
 
IMG 5273 1
 
IMG 5264
 
 

21314860 1887484397935883 6446866202423924456 n

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 4

21371373 1887484331269223 1860135858683288207 n

21034245 906815682800976 4828829478155184008 n

21314601 1887484394602550 4304686473355031761 n

21314594 1887484321269224 8473337825096592615 n

21077654 906815642800980 3952691419367217324 n

21766508 1907460279271628 7901535482915458652 n

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรม “วันสานสัมพันธ์น้องพี่” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม 

นำโดย  ดร.พรชัย   มงคลวนิช   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่   จากนั้นจึงเข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ และแบ่งพานสายสิญจน์ให้แก่ตัวแทนอาจารย์ของแต่ละคณะ ต่อด้วยกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การแสดงความสามารถของดาว-เดือน การแข่งขันสแตนด์เชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละคณะ   ปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตแบบสดๆ ขอศิลปินวง SDF, Dax Rock Rider และ วง Silly Fools ที่สร้างความคึกคัก และความสนุกสนานให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีเป็นอย่างมาก จากนั้นเป็นการประกาศผลรางวัลประเภทต่างๆ และติดเข็มเครื่องหมาย Brand Ambassador ให้กับดาว-เดือนแต่ละคณะ ซึ่ง Brand Ambassador จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่จะจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2560

 

21686461 1907460342604955 5495848429277675420 n

21687736 1907460295938293 6545666112364012341 n

21766648 1907461922604797 823261578772507978 n

21687664 1907461855938137 4700347756607810080 n

You are here: Home 2560