สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญร่วม การแข่งขัน แรลลี่การกุศล

ในวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 

22539689 165419204046176 7958062595051641863 n

 

ขนตอนการผอนผนการเกณฑทหาร 1

 

ประกาศ

เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

                       การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2540 และนักศึกษาชายที่ย้ายมาจากสถาบันอื่นและเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไว้ที่สถาบันเดิม) นักศึกษาชายทุกคนที่มีความประสงค์จะ ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปีการศึกษา 2560 นี้ จะต้องมาติดต่อที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 17  ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

      หลักฐานที่จะต้องนำมาทำการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมีดังนี้

       1. สด. 9  ถ่ายสำเนา หน้า หลัง   อย่างชัดเจน   3   ฉบับ

       2. สด. 35  ถ่ายสำเนา อย่างชัดเจน 3 ฉบับ  (ให้ไปรับที่อำเภอ/เขต ที่ขึ้นทะเบียนทหาร)

              3. สำเนาทะเบียนบ้าน  3  ฉบับ

      4. หนังสือรับรองสภาพนักศึกษา พร้อมสำเนา 2 ชุด (ทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล)

 หมายเหตุ    ในการทำเรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปีการศึกษา  2560  นี้   หากพ้นกำหนดที่กระทรวงกลาโหมกำหนดแล้ว    ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ให้กับนักศึกษาได้อีก

UBL2014

ผลการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๑ 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

************************************************

ว.ด.ป. คู่ที่่ สาย เวลา ระหว่าง สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน
ศ. 5 ก.ย. 57
1 A 14.00 น. ม.สยาม – ม.เกษตรศาสตร์  ม.สยาม   
B 15.30 น. จุฬาฯ - ม.ศิลปากร    
. 6 ก.ย. 57  16.00 น. มจธ.  - นายร้อย จปร.  มจธ.    
4 A 17.30 น. ม.มหิดล  –  นายร้อยตำรวจ     
อ. 9 ก.ย. 57 5 A 18.00 น. ม.สยาม – มจพ.  ม.สยาม  
พ. 10 ก.ย. 57 6 B 18.00 น.  ม.ศิลปากร - มจธ. ม.ศิลปากร  
พฤ.11 ก.ย. 57  7 A 18.00 น.  ม.มหิดล – ม.เกษตรศาสตร์  ม.สยาม   
ศ. 12 ก.ย. 57  8 B 18.00 น.  จุฬาฯ  –  มจธ. จุฬาฯ   
ส. 13 ก.ย. 57  9 A 18.00 น. ม.สยาม – นายร้อยตำรวจ    ม.สยาม    
10 B 18.00 น. ม.ธรรมศาสตร์ – นายร้อย จปร.   
จ. 15 ก.ย. 57 11 A 18.00 น.  มจพ. - ม.เกษตรศาสตร์    มจพ.   
พ. 17 ก.ย. 57  12 A 18.00 น. ม.สยาม - ม.มหิดล   ม.สยาม   
พฤ. 18 ก.ย. 57  13 B 18.00 น.  มจธ. -  ม.ธรรมศาสตร์  มจธ.   
ส. 20 ก.ย. 57   14 B 18.00 น.  จุฬาฯ - นายร้อย จปร.  ม.สยาม    
15 B 18.00 น.  ม.ธรรมศาสตร์ - ม.ศิลปากร  
จ. 22 ก.ย. 57 16 A 18.00 น.  มจพ. - นายร้อยตำรวจ  มจพ.   
พ. 24 ก.ย. 57 17 B 18.00 น.  จุฬาฯ – ม.ธรรมศาสตร์  ม.สยาม  
พฤ. 25 ก.ย. 57 18 A 18.00 น.  ม.เกษตรศาสตร์ - นายร้อยตำรวจ ม.สยาม   
ส. 27 ก.ย. 57
19 B 16.00 น.  ม.ศิลปากร - นายร้อย จปร.  ม.ศิลปากร   
จ.  29 ก.ย. 57 20 A 18.00 น.  มจพ. - ม.มหิดล   มพจ.   
รอบก่อนรองชนะเลิศ
อ. 21 ต.ค. 57  21   18.00 น.  ที่  1  สาย A   -   ที่  4  สาย  B ม.สยาม  
พฤ. 23 ต.ค. 57  22   18.00 น.  ที่  2 สาย A   -   ที่  3  สาย  B  
อ. 28 ต.ค. 57  23   18.00 น. ที่  3  สาย  A  -   ที่  2  สาย  B
 
พฤ. 30 ต.ค. 57  24   18.00 น.  ที่  4 สาย  A  -   ที่  1  สาย  A
 
รอบชิงชนะเลิศ
อ. 28 ต.ค. 57  25   18.00 น.  ทีมชนะในคู่ที่ 21 – ทีมชนะในคู่ที่ 23 ม.สยาม  
พ. 5 พ.ย. 57  26   18.00 น.  ทีมชนะในคู่ที่ 22 – ทีมชนะในคู่ที่ 24  
รอบชิงชนะเลิศ
ศ.7 พ.ย. 57
27   10.00 น.  ทีมแพ้ในคู่ที่ 21 – ทีมแพ้ในคู่ที่ 23
ม.สยาม
 
28   11.30 น.  ทีมแพ้ในคู่ที่ 22 – ทีมแพ้ในคู่ที่ 24
 
29   13.00 น.  ทีมแพ้ในคู่ที่ 25 – ทีมแพ้ในคู่ที่ 26   
30   14.00 น  ทีมชนะในคู่ที่ 25 – ทีมชนะในคู่ที่ 26   
***************************************
             
             
             
             
             

 

 

lg siam

การประชุมวิชาการ

"บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต"

012 Nursing role in Health promotion to prevent NCDs 012  

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดประชุมวิชาการประจำปีในหัวข้อ "บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรค NCDs และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรค NCDs ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีกำหนดการดังนี้

   star icons07 วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

star icons04 ลงทะเบียน                                                             

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. star icons04 พิธีเปิดการสัมมนา โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
๐๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น.

star icons04 บรรยายพิเศษ เรื่อง"บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีวิต"

     โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. star icons04 รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.

star icons04 บรรยายเรื่อง "แนวทางการป้องกันและการรักษาผู้ป่วยโรควิถีชีวิต"

    โดย ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคม

      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. star icons04 Lunch symposium (Miss Florence Nightingale talk) 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

star icons04 บรรยายเรื่อง "สังคมสูงวัย, โรควิถีชีวิต : บทบาทที่ท้าทายสำหรับพยาบาล"

     โดย ผศ.สุปราณี แตงวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

star icons04 รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.

star icons04 นำเสนอนวัตกรรม

star icons07 วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

star icons04 ลงทะเบียน                                                             

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

star icons04 บรรยายเรื่อง "งานวิจัยกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรควิถีชีวิต"

   โดย ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

           ดร.วิทิต มิตรานันท์       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ          พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. star icons04 รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

star icons04 บรรยายเรื่อง "สมาธิบำบัด สำหรับการเยียวยาผู้ป่วยโรควิถีชีวิต"

    โดย ดร.ชนิดา มัททวางกูร  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวทยาลัยสยาม 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. star icons04 Lunch symposium (Miss Florence Nightingale talk) 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

star icons04 บรรยายเรื่อง "ทางเลือกใหม่ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยโรควิถีชีวิต"

     โดย นพ.นิพันธ์พงศ์ พานิช 

    รับประทานอาหารว่าง (รับประทานในห้องประชุม)

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

star icons04 ประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมและงานวิจัย

 

ปิดประชุมวิชาการ

รางวัลการประกวด!!!

ปั้นฝันเดอะบัณฑิต : โครงการ The River of Kings สายน้ำเดียวกัน สายน้ำของพ่อ

24172720 10208356526549113 7719974610341195085 o

ข่าวประชาสัมพันธ์!!!

มาประกวดออกแบบโลโกงานกฬากนเถอะ

ข่าวประชาสัมพันธ์!!!

"Semester Plan of Student Affairs Office 2018"
ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักกิจการนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2561

ปฏทนสำนกกจ เดอม.ค. พ.ค.61

 

  

015 สำนักกิจการนักศึกษา ขอความร่วมมือผู้ใช้งานเว็ปไซต์ร่วมทำแบบประเมินการใช้ได้ที่  1391697383 blue-document-pdf-textทำแบบประเมินออนไลน์ 015

 pik web.jpg like   
 dot01dot01dot01 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสยาม dot01dot01dot01  

dot01 Happy New Year 2018 สำนักกิจการนักศึกษา readmore1gif1

dot01 งานวันเด็กแห่งชาติ 2018readmore1gif1

 
dot01 Facebook Live at Siam U (EP2) ภาพบรรยากาศโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่4/60 readmore1gif1
 
dot01 Facebook Live at Siam U (EP3) งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา "สยามนิทัศน์" readmore1gif1  
dot01 ประมวลภาพโครงการบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-15.00 น.readmore1gif1  

dot01โครงการปลูกป่าโกงกาง รักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลน ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560readmore1gif1

 
dot01 โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล"แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ปี 2561readmore1gif1  
dot01  เชิญชม รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต Season 4  มหาวิทยาลัยสยาม ตอน น้ำคือชีวิต readmore1gif1
 
dot01เชิญชม รายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต Season 4  มหาวิทยาลัยสยาม ตอน ภารกิจ The river of kingreadmore1gif1
 
dot01 Facebook Live at Siam U (EP3.1) งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา "สยามนิทัศน์" ตะลุยคณะพยาบาลศาสตร์ readmore1gif1  
dot01 Facebook Live at Siam U (EP3.2) งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา "สยามนิทัศน์" ตะลุยคณะแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์readmore1gif1  
dot01ประมวลภาพ Facebook Live at Siam u ตอนสโมสรตะลุยงานสยามนิทัศน์ readmore1gif1  

    Link ที่เกี่ยวข้อง

     ทะเบียน.JPG                                     

สำนักทะเบียนและวัดผล    

      QR Code ครูระเบียบ.JPG

    โครงการครูระเบียบ

You are here: Home คำสั่ง/ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์