ปฐมนิเทศ ภาคการศึกษาที่2/2561

ปฐมนิเทศ ภาคการศึกษาที่2/2561

26219482 1795317593875806 5648447571713179645 n

สำนักกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ต้อนรับและดูแลนักศึกษาใหม่ 2/2560 ที่อาคาร19 ชั้น10 และ ตัวแทนสโมสรนักศึกษาได้พานักศึกษาต่างชาติเดินเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

26196282 1795317553875810 7168791057513579071 n

26195434 1795317583875807 5838099278844100513 n

26195425 1795317880542444 7427607966520760421 n