สำนักกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศ!!!! สำหรับนักศึกษาที่มาขอยื่นผ่อนผันทหาร ใครมาไม่ทัน ให้ไปเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วมาส่งได้วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560

ผอนผน 1.60.1 

You are here: Home Uncategorised ประกาศ การยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร"ไม่ทัน" มาส่งอีกครั้งในวันที่ 13-15 ธ.ค. 2560