สำนักกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยสยาม

23376083 168509683737128 3631562511990671429 n

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ภาคีเครือค่าย 6 สถาบัน ได้แก่  ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.อีสเทิร์นเอเซีย สถาบันการบินพลเรือน ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  จัดกิจกรรม "โครงการปลูกป่าโกงกาง รักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลน" โดยทำการปลูกต้นโกงกาง 120 ต้น ที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จ.สมุทรปราการ  โดยในกิจกรรมแรก เป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจากต่างสถาบัน  หลังจากนั้น ได้ฟังวิทยากรจากกองทัพบกให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าโกงกาง เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน  และมีการแบ่งกลุ่มเป็น 6 คน เพื่อไปปลูกตามจุดต่างๆที่เจ้าหน้าได้กำหนดไว้ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาจาก 6 สถาบัน จะได้การทำกิจกรรมร่วมกัน และได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบัน รวมไปถึงการปลูกฝั่งการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย 

 

23244065 168509687070461 7360803775524961207 n

23319387 168509697070460 5857119853605534656 n

23319545 168510240403739 2689950189235344620 n

23244382 10155327272479888 4732293609124204477 n

23319355 10155327276814888 5821647352759791246 n

You are here: Home Uncategorised โครงการปลูกป่าโกงกาง รักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560