สำนักกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดต้องชม-ตลาดคลองบางหลวง"          ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรม วัดกำแพงบางจาก จัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้ดำเนินโครงงานส่งเสริม ตลาดกลาง-ชุมชนประชารัฐ  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค   ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

23231437 10207974676283095 7504879414033412832 n

23231104 10207974682083240 4738408250118215690 n

23231453 10207974725244319 7059173532775972854 n

23172675 10207974799646179 6492090746947669611 n

23132003 1752937454726235 7970511310058037764 n

 

You are here: Home Uncategorised ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ภาคีเครือข่าย พิธีเปิดงาน "ตลาดต้องชม-ตลาดคลองบางหลวง"