สำนักกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการ The River of Kings สายน้ำเดียวกัน สายน้ำของพ่อ สายน้ำแห่งชีวิต : ตามรอยพระยุคลบาทศาสตร์แห่งน้ำ จากน้องๆ มหาวิทยาลัยสยาม

24172720 10208356526549113 7719974610341195085 o

18765770 1509373389127184 4969652402298680471 n

วันที่ 15 มกราคม 2561 ร่วมประชุมสรุปภารกิจโครงการ The River of Kings สายน้ำเดียวกัน สายน้ำของพ่อ สายน้ำแห่งชีวิต : ตามรอยพระยุคลบาทศาสตร์แห่งน้ำ จากน้องๆ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี๔ เน้นการนำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับ “การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” ภายใต้ชื่อตอน “น้ำคือชีวิต” เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา และเยาวชนได้นำแนวคิดดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ร่วมกับพลังความคิดสร้างสรรค์ ดำเนินโครงการพัฒนา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน แสดงให้เห็นถึงอัตถประโยชน์ของการบริหารจัดการน้ำ และเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้แก่กลุ่มเยาวชนอื่นๆ ต่อไป

City Farm : ฟาร์มคนเมือง การบริหารจัดการพื้นที่จำกัด 
เริ่มอย่างไรดี
ก่อนอื่นลองสำรวจบริเวณรอบบ้านว่าเหลือพื้นที่ในส่วนใดบ้าง เช่น หน้าบ้าน หลังบ้าน ข้างบ้าน จากนั้นเขียนแผนผังทิศทางของแสงแดดที่จะส่องลงพื้นที่ สังเกตว่าในจุดนั้นได้รับแสงตอนไหนบ้าง แต่ละจุดกี่ชั่วโมง หรือมีร่มเงาจากตัวบ้าน ต้นไม้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ต้องการแสงในสภาพที่ต่างกัน เมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการจึงจัดวางรูปแบบสวนที่เราจะลงมือทำ แต่ก่อนอื่นตอบคำถามตัวเองสองข้อนี้ก่อน

อยากปลูกผักจำนวนเท่าไร
จำนวนผักมากเท่าไรที่เราสามารถดูแลไหว

กำหนดการ อบรม 
วันที่ 17-18 อบรม ที่เขาหินซ้อน จ ฉะเชิงเทรา

วันที่ 8-9 จัดนิทรรศการ ที่ โรงแรมดุสิตธานี 
ขอแสดงความยินดี กับน้องๆ โครงการปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 4 ตอน “น้ำ คือ ชีวิต” 
ขอแจ้งรายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ “ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต” ปี ๔ ตอน “น้ำคือชีวิต” “สืบเนื่องจากพระราชดำรัชในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539 “…หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภค และน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้…”

26231661 1745777542153433 7005931783607443172 n

26230845 1745777512153436 6186021646607892256 n

26804810 10208356529549188 5631392870054366106 n

สำนักกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ไปมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ณ โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 

26730913 1799269910147241 130019880136832764 n

26239934 1799269913480574 2903706993268417550 n

26220132 1799342383473327 3473554961044668467 n

26238922 1799269920147240 7736465131612204831 n

ฝ่ายกิจกรรมสำนักกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่7

ในวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ที่โรงแรมเซนจูรี ปาร์ค

26219908 1798129326927966 3095884241065909765 n

26804945 1800555366685362 5818791655785814191 n

26219828 1798129403594625 6136042625895529191 n

ปฐมนิเทศ ภาคการศึกษาที่2/2561

26219482 1795317593875806 5648447571713179645 n

สำนักกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ต้อนรับและดูแลนักศึกษาใหม่ 2/2560 ที่อาคาร19 ชั้น10 และ ตัวแทนสโมสรนักศึกษาได้พานักศึกษาต่างชาติเดินเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

26196282 1795317553875810 7168791057513579071 n

26195434 1795317583875807 5838099278844100513 n

26195425 1795317880542444 7427607966520760421 n

สำนักกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ที่อาคาร12 ชั้น 5

26169783 1778113122262920 7523676917141858403 n

26165589 1778113308929568 1357887787154595707 n

26168180 1778114522262780 7812837595224204024 n

25660160 1778114472262785 1263033492899294054 n

25994491 1778114475596118 3173508430833241162 n

25994959 1778114775596088 8558707862268034166 n

Christmas party 15 December 2017 
By นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชา International College

25394873 1763018603772372 6532452333627984380 o

25311031 1763008400440059 5440839061823644618 o

25311166 1763008670440032 1045879061363096970 o

25358434 1763008793773353 4668296449859826010 o

25351966 1763008557106710 1300861999956187360 o

25396187 1763008667106699 758720662307046571 n

25348263 1763008660440033 3686345438874442250 n

สำนักกิจการนักศึกษาได้รับมอบหมายให้พานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จำนวน 20 คน เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

24991353 1754631977944368 5805980414865110919 n

เมื่อวานนี้ ทางสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อ.อดิศัย รุจิรกาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้พานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จำนวน 20 คน เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 

โดยภายในงานครั้งนี้  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทรงเปิดนิทรรศการ NABHA : The Secret Scenes ซึ่งจัดขึ้นโดย 3 หน่วยงานในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อให้ประชาชนทราบถึงประวัติความเป็นมาและแนวคิดริเริ่มในการก่อตั้งมูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริ, สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ และสโมสรกีฬา BBG รวมถึงการดำเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น โอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง และการแสดงต่าง ๆ พร้อมประทานเค้กที่ผู้จัดงานถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2560 แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

 

 

 

 

ประกาศ!!!! สำหรับนักศึกษาที่มาขอยื่นผ่อนผันทหาร ใครมาไม่ทัน ให้ไปเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วมาส่งได้วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560

ผอนผน 1.60.1 

สำนักกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา ร่วมดูแลให้ความเรียบร้อยในเรื่องการเข้าออกของรถและผู้คนที่เข้าออกบริเวณภายในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา "สยามนิทัศน์" 2017

23915583 1739234886150744 236288989303244926 n

24059270 1739234889484077 3016182405930545714 n

23915765 1739235042817395 2230329023997189244 n

24129592 1739356959471870 3862083973627821181 n

24176874 1739357012805198 4284064047932439515 n

24058695 1739256812815218 182487339745365193 n

23905490 1739665082774391 3356805605666509451 n

 

มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 

23843287 1735014096572823 3300047347685813618 n

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

23795353 1735014159906150 5621184737728253353 n 1

23844757 1735014196572813 7337580837367950839 n

23905249 1735014266572806 8079324732428112644 n

 

 

You are here: Home Uncategorised